บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาโชคชัย บริจาคสินค้าวัสดุ สำนักงานอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์เครื่องมือในการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม เมื่อวัน พุธ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขาโชคชัยนำโดย นายนิพนธ์ จำปาศักดิ์ ผู้อำนวยการสาขา นายสุขประเสริฐ ศิริกำเนิด รองผู้อำนวยการสาขา นายอภิรักษ์ พูนทองหลาง รองผู้อำนวยการสาขา นายไพรวัลย์ ปราบนอก รองผู้อำนวยการสาขา บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาโชคชัย พร้อมด้วยทีมบริหารและพนักงาน เป็นตัวแทนบริจาคสินค้า โดยมีนายธนาทิต นวนกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว เป็นตัวแทนในการรับมอบ

ซึ่งการบริจาคครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและการสอนให้กับทางโรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว

2.ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม

3. อุปกรณ์เครื่องมือในการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้กับโรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว