กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม เมื่อวันที่ 28เมษายน 2566 ท่านผู้อำนวยการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม นายมานิตย์ จันทร์สว่างและพนักงาน ได้ร่วมกับสวัสดิการแรงงาน แจกน้ำประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน ที่เข้าร่วมอบรมงานกิจกรรมวันแรงงาน ที่โรงเรียนบ้านลาดใหญ่โดยมี ท่านผอ. โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นผู้รับมอบ