กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม กับโกลบอลเฮ้าส์ สาขาสุรินทร์ ได้มีโครงการคืนกำไรสู่สังคมโดยการบริจาคสินค้าวัสดุก่อสร้างให้กับโรงเรียนบ้านช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์