กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขานครพนม นำโดยนางสาว วิภารัตน์ รินทระ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝายขายปลีก 2 และพนักงานบริษัท ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ ปันสุข และมอบ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน อาทิเช่น ประตูห้องน้ำ ลูกบิด เครื่องเจียร์ เครื่องยนต์ รวมมูลค่า 320,621บาท ให้กับ โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างห้องน้ำใหม่ให้กับนักเรียน และเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียน