กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม สงกรานต์สาดสุข โกลบอลเฮ้าส์สาขาบึงกาฬ บริจาคน้ำดื่ม ให้กับ จุดตรวจเทศกาลสงกรานต์ สถานีตำรวจบึงกาฬ เนื่องในกิจกรมวันสงกรานต์ 2566