กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาปราณบุรี นำทีมโดยรองผู้บริหารสาขา และ พนักงาน ร่วมกันมอบน้ำดื่มลามายอนให้กับศูนย์อำนวยการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2566คะ