บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากุฉินารายณ์สนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์

ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากุฉินารายณ์โดยมีนาย ณรงศักดิ์ สีแก้วป่า รองผู้อำนวยการสาขากุฉินารายณ์ เป็นตัวแทนสนับสนุน มอบน้ำดื่มลามายอน ขนาด 350 ml. จำนวน 40 แพ็คให้กับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ เพื่อไว้บริการประชาชนตามจุดตรวจ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2566 โดยมีนายสิงหนาท ราชภัณฑารักษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ เป็นผู้รับมอบ