กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุย โดยมี นางสาวณัฏฐพัชร์ ประมงอุดมรัตน์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสาขา และทีมบริหารสาขา ได้มอบน้ำดื่ม 600 ขวด และเงินทำบุญ ให้กับ วัดหน้าพระลาน เพื่อร่วมในงาน “ประเพณีจบปีจบเดือน 17-20/4/2566”