โกลบอลเฮ้าส์ สาขาแพร่ ปันสุขสร้างร้อยยิ้ม บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สนับสนุน มอบ หน้าต่างยูพีวีซี (UPVC) ขนาด 1.00×1.20 จำนวน 28 ชุด เพื่อมอบให้กับ โรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี) อ.สอง จ.แพร่ ไปใช้ในการก่อสร้างอาคารชั้นอนุบาล

ทั้งนี้บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขา แพร่ เป็น ตัวแทนบริษัทในการมอบ โดยมี ท่านผอ.โรงเรียน และ คณะครู เป็นตัวแทนในการรับมอบ

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนในการสร้างอาคารเรียน

2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

3.ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม