เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)สาขาแพร่ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับสถานีตำรวจภูธรสูงเม่น ในการจัดกิจกรรมตามมาตราการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 ในอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ใน วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2566 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม ลามายอน ขนาด 600 มิลลิลิตรจำนวน 360 ขวด ให้แก่ สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น

โดยมี ทีมบริหารของสยามโกลบอลเฮ้าส์สาขาแพร่ เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบ

โดยมี พันตำรวจโท ทนง ผาเพียว ตำแหน่ง รองผู้กำกับการสอบสวน สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น เป็นตัวแทนในการรับมอบ

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เพื่อมอบให้กับผู้สัญจรบนท้องถนน

2.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่จุดตรวจจุดต่างๆ

3.ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม