กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาพยัคฆภูมิพิสัยได้ร่วมบริจาคน้ำดื่มลามายอน จำนวน 360 ขวด ให้กับทางโรงเรียนนาภูพิทยาคม เนื่องด้วยทางโรงเรียนจัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียน และทำถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน

นอกจากนี้ทางโกลบอลเฮ้าส์ สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ยังร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาให้กับทางโรงเรียนนาภูพิทยาคม ซึ่งทำพิธีทอดถวายในวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 นี้