โครงการโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขา ราชบุรี โดยนายจักรพันธ์ ระนาดแก้ว ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสาขาราชบุรี และผู้จัดการพนักงานบริษัท ได้เข้าร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบูรณะซ่อมแซมศาลาการเปรียญ รวมมูลค่า 194,824 บาท ให้กับวัดท่าโขลง จ.ราชบุรี โดยมีเจ้าอาวาสวัดท่าโขลงเป็นผู้รับมอบ