โครงการโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม ในวันพุธ ที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยทีมบริหารและพนักงาน เป็นตัวแทนบริจาคสินค้าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ
เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารให้กับบริจาคสินค้าให้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

ซึ่งการบริจาคครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

  1. สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและการสอนให้กับทางโรงเรียน
  2. เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน และสถานที่ภายในบริเวณ โรงเรียน
  3. ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม