โครงการปันสุขสร้างรอยยิ้ม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 และ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ 2566 โกลบอลเฮ้าส์สาขานครสวรรค์ ได้นำสิ่งของไปบริจาคให้กับโรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อนและวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี โดยมีนางกัลยา เปรมศรี รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายขายปลีกพร้อมพนักงาน ได้เป็นตัวแทนบริษัท ร่วมบริจาคสิ่งของในครั้งนี้ โดยผู้อำนวยการคณะครูนักเรียนนักศึกษาเป็นตัวแทนในการรับมอบ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.นำไปใช้ประโยชน์ให้กับทางโรงเรียน
2.นำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
3.ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม
4.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แหล่งชุมชนในพื้นที่นั้นๆได้รู้จัก global house สาขานครสวรรค์เพิ่มมากขึ้น