ปันสุข สร้างรอยยิ้ม เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาพยัคฆภูมิพิสัยได้เข้าร่วมบริจาคน้ำดื่มลามายอนในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม #โกลบอลเฮ้าส์สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ขอเป็นแรงสนับสนุนและได้มอบน้ำดื่มลามายอน จำนวน 360 ขวด ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือในการจัดโครงการในครั้งนี้ ที่จัดขึ้นในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม