เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย มอบสิ่งของอุปกรณ์ใช้งาน วัสดุก่อสร้าง และ วัสดุสำนักงานต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน รวมถึงเพื่อเป็นเครื่องมือในการซ่อมสร้างพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ให้โรงเรียนบ้านหนองหมื่น ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมี นางสุกัญญา บุญเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมื่น และ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหมื่น เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้