วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน มอบอุปกรณ์ต่างๆ ในโครงการ “โกลบอลเอาส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม” เพื่อสนับสนุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเรียน และพัฒนาโรงเรียนต่อไป