โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพาน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและของรางวัลให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2566

ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพาน ได้ให้การสนับสนุน น้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค และของรางวัล ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง โดยมี นางสาว อรทัย ยอดอ้อย ผู้อำนวยการบริษัทสยามโกบอลเฮาส์ สาขาพาน พร้อมด้วยทีมของบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาพาน เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบ โดยมี นางจอมขวัญ พุทธราช ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมืองเป็นตัวแทนในการรับมอบ

โกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม ในครั้งนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ1.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานของชุมชน2.ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม