โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพาน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและของรางวัลให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพาน ได้ให้การสนับสนุน น้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค และของรางวัล ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางโดยมี นายไกรชิต สนธิ รองผู้อำนวยการบริษัทสยามโกบอลเฮาส์สาขาพาน พร้อมด้วยทีมบริหารของบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาพาน เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบ โดยมี นายสงกรานต์ แก้วก้อ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นตัวแทนในการรับมอบ

โกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม ในครั้งนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ1.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานของชุมชน2.ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม