โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพาน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและของรางวัลให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพาน ได้ให้การสนับสนุน น้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค และของรางวัล ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานโดยมี นางสาว อรทัย ยอดอ้อย ผู้อำนวยการบริษัทสยามโกบอลเฮาส์สาขาพาน พร้อมด้วยทีมของบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาพาน เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบ โดยมี นายรุ่งเพชร ติสระ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานเป็นตัวแทนในการรับมอบใน

โกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานของชุมชน2.ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม