โกลบอลเฮ้าส์ สาขากาฬสินธุ์ มอบสิ่งของ เพื่อเป็นของขวัญ ในการจัดกรรมวันเด็ก

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 นำโดย นาย นภัส พลบุตรตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ และพร้อมด้วยทีมบริหาร พนักงานของบริษัท ได้เป็นตัวแทนในการสนับสนุนทำการมอบสิ่งของ เป็นของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆ ที่ทางหน่วยงานเทศบาลจะจัดกรรมในวันเด็กนี้ โดยมอบให้กับ เทศบาลตำบลโคกศรี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และมอบให้กับ เทศบาลตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งรับมอบโดยเจ้าหน้าที่บุคลากรของเทศบาล

ทั้งนี้โกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อได้ให้ทางเทศบาลได้ใช้ในงานวันเด็ก โดยใช้ในการจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ต่อไป ในนามตัวแทนบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลทุกท่าน ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี