โกลบอลเฮ้าส์สาขาศาลายา ร่วมบริจาคน้ำดื่มลามายอน ณ โรงเรียนวัดทรงคนองเพื่อร่วมกิจกกรรมงานวันเด็ก เมื่อวันอังคาร ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายาโดย น.ส.สุมลทิพย์ สุทธิมนต์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ พร้อมผู้จัดการ และ พนักงานบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม #ปันสุขสร้างรอยยิ้ม มอบน้ำดื่มลามายอน

โดยกิจกรรม โกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

2. ร่วมทำกิจกรรมกับชุมชน