เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาชัยนาท ปันสุขสร้างรอยยิ้ม ร่วมบริจาคน้ำให้กับ สภ.เมืองจังหวัดชัยนาท เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ. สวนนกจังหวัดชัยนาท

โดยกิจกรรม โกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และสังคม

2. เพื่อมอบน้ำดื่มให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ได้มีน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัยต่อสุขอนามัย