บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา ร่วมบริจาคน้ำดื่มลามายอน ณ โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด เพื่อร่วมกิจกกรรมงานวันเด็ก เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายาโดย น.ส.สุมลทิพย์ สุทธิมนต์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ พร้อมผู้จัดการ และพนักงานบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม #ปันสุขสร้างรอยยิ้ม มอบน้ำดื่มลามายอน

โดยกิจกรรม โกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และโรงเรียนในชุมชน

2. เพื่อมอบน้ำดื่มให้นักเรียน ได้มีน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัยต่อสุขอนามัย