ในวันศุกร์ที่ 30  ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดย นายคมเพ็ชร  กุตเสนา ผู้อำนวยการบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พร้อมพนักงานบริษัท ได้เป็นตัวแทนร่วมบริจาคน้ำดื่ม  200 แพ็ค (350 มล.) และหญ้าเทียม 96 เมตร พร้อมทั้งจัดทำโรงทานอาหาร เพื่อใช้ในพธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และงานสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี  2565 ที่วัดท่าสะแบง ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งมีพระอาจารย์ อนุสรณ์ ปภัส.สโร (พระอาจารย์ต้อม) เป็นผู้รับมอบถวายสินค้าที่ทางบริษัทฯ บริจาคในครั้งนี้ 

โดยกิจกรรม โกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.ใช้ในงานกิจกรรมพิธีภายในวัดในการประกอบกิจกรรมพิธีทางพระพุทธศาสนา

2.สนับสนุนงานเจ้าหน้า บุคคลากรวัด และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมพธีงานในครั้งนี้

3.ธำนุบำรุง ก่อสร้าง ต่อเติมบูรณะ ดำรงซึ่งพระพุทธศาสนา

4.ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม