เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยนาย ประมวล โลนโล้ ผู้อำนวยการ สาขาชัยภูมิ บริจาคสิ่งของให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อร่วมกิจกรรมการจัดแสดงสินค้า ณ.สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ