บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง มอบวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์สิ่งของใช้ประโยชน์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง และเพื่อให้หน่วยงานได้ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนักศึกษาต่อไป

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ 2565 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาอ่างทอง นำโดยทีมบริหารและพนักงานบริษัท ได้เข้าร่วมกิจกรรมการปันสุขสร้างรอยยิ้ม และมอบสินค้าหรือสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์สิ่งของใช้ประโยชน์ รวมมูลค่า 201,354 บาท (สองแสนหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) ให้กับ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โดยมี นายสมนึก พุ่มขุน ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เป็นผู้รับมอบ

โดยโครงการโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานได้ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษา และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า ประชาชน ได้รู้จักโกลบอลเฮ้าส์มากยิ่งขึ้น