ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขากุฉินารายณ์นำโดย นายจินดา ภูพาดหิน รองผู้อำนวยการบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากุฉินารายณ์ พร้อมด้วยทีมบริหาร และพนักงาน เป็นตัวแทนบริจาคสินค้า รวมเป็นจำนวนเงิน 299,000 บาท โดยมีนายเศรษฐชาติ ชาวันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วเป็นตัวแทนในการรับมอบ

ซึ่งโครงการโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและการสอนให้กับทางโรงเรียน
2. เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน และสถานที่ภายในบริเวณ โรงเรียน
3. เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม