โกลบอลเฮ้าส์ สาขากุฉินารายณ์ บริจาคสินค้าวัสดุก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนบ้านงิ้ว จังหวัดมุกดาหาร

ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขากุฉินารายณ์นำโดย นายจินดา ภูพาดหิน รองผู้อำนวยการบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากุฉินารายณ์ พร้อมด้วยทีมบริหาร และพนักงาน เป็นตัวแทนบริจาคสินค้า รวมเป็นจำนวนเงิน 299,000 บาท โดยมีนายเศรษฐชาติ ชาวันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วเป็นตัวแทนในการรับมอบ

ซึ่งโครงการโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและการสอนให้กับทางโรงเรียน
2. เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน และสถานที่ภายในบริเวณ โรงเรียน
3. เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม