เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดแผนออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำเดือน รับบริจาคโลหิต ที่บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานบริษัทฯ ได้ทำการบริจาคโลหิต เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันโลหิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เจ็บป่วยจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างร้อยยิ้ม ของสาขาชัยภูมิ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งลูกค้าผู้มาใช้บริการและพนักงานบริษัทฯ