มื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นำโดย นาย สนธยา ควรคำคงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสยามโกลบอลเฮ้าส์สาขากาฬสินธุ์ และพร้อมด้วยทีมบริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ร่วมบริจาคสินค้า และอุปกรณ์ใช้งานอุปกรณ์สำนักงาน ให้กับโรงเรียนนาโกวิทยา ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ผอ.นฤภร ถิตย์รัศมี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโกวิทยา เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ และนักเรียน

โครงการปันสุขสร้างรอยยิ้มของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ ในครั้งนี้เป็นกิจกรรม เพื่อมอบสิ่งของให้กับทางโรงเรียนได้ใช้ก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร และใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนของทางโรงเรียนต่อไป โดยยอดรวมบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 290,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ในนามตัวแทน บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผอ.และคณะคุณครูอาจารย์ รวมถึงนักเรียนที่น่ารัก ทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

“โกลบอลเฮ้าส์ขอเป็นกำลังใจให้คนไทย เราจะผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกัน”