ในวันอังคารที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 กิจกรรมปันสุขสร้างรอยยิ้มของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา มอบน้ำดื่มลามายอนเพื่อจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2565

โดยงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 จัดงานภายใต้ชื่อ “ยี่เป็ง ม่วนใจ๋ โคมไฟปันดวง” ณ บริเวณ หนองน้ำพุ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จ.เชียงราย