โครงการปันสุขสร้างรอยยิ้มของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สาขานางรอง มอบน้ำดื่มตราลามายยอน สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ งานไฟฟ้า สุขภัณฑ์ ประตู และถังขยะแยกประเภท ให้กับโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เพื่อใช้ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเรียน และใช้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในกิจกรรมการเรียนการสอน

ในวันอังคารที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สาขานางรอง โดยนายวีระพงษ์ คงชัย รักษาการผู้อำนวยการสาขา และพนักงานบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการมอบ มูลค่ารวม 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ให้กับโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์ โดยมี ว่าที่ ร.อ.ณัฐพงษ์ อ่อนวาที ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ เป็นผู้รับมอบ

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อใช้ในการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเรียน
2.เพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรมการเรียนการสอน