บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเลย ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน และปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน ให้กับ โรงเรียนบ้านห้วยโตก ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย ในวันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565

โกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเลย นำโดยนายสุวิทย์ ทองประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสาขา และ นายอภิชน แข็งแรง รองผู้อำนวยการสาขา พร้อม ผู้จัดการแผนก และ พนักงาน สวัสดิการพนักงาน ซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ รวมเป็นจำนวนเงิน 265,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยโตก ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย โดยมีนายณรงค์ชัย บุตรวัง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโตก เป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้

โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและการสอนให้กับทางโรงเรียน

2.เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนและสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน

3.ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม