โกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา นำโดยคุณพิณลาวัลย์ ฟักแก้ว ผู้อำนวยการสาขา และตัวแทนพนักงานบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา ได้สนับสนุนและมอบน้ำดื่มให้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพะเยา

โดยโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม “การขับเคลื่อนผลผลิตแรงงานนอกระบบเชื่อมสู่ประตูการค้า” และเข้ารับมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานแระกอบกิจการ (มยส.) ประจำปี 2565 ที่จะจัดกิจกรรมขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2565

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปันสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่สังคมไทย