เมื่อวันศุกร์ที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 โครงการปันสุขสร้างรอยยิ้มของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง นำโดยนางสาวสุชาดา มูประสิทธิ์ และนางสาวกนกเกศวร์ ช่อทอง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสาขา และพนักงานบริษัท ได้เข้าร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2565