เมื่อวันศุกร์ที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 โครงการปันสุขสร้างรอยยิ้มของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย นำโดยคุณพงษ์ศิริพร บุญมา ผู้อำนวยการสาขาเชียงราย ถวายชุดหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 58946.13 บาท โกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำไปเปลี่ยนชุดหลอดไฟเดิมที่ชำรุดและเป็นการมอบแสงสว่างภายในพื้นที่วัด ถวายเป็นพุทธบูชา อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และทำนุบำรุงสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป