เมื่อวันศุกร์ที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 โครงการปันสุขสร้างรอยยิ้มของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมโครงการร่วมใจปลูกความดีขยายพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ พระธาตุอุปมุงตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการปันสุขสร้างรอยยิ้มได้มีตัวแทนพนักงานบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด ร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งมีกิจกรรมมากมายอาทิ ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีพระราชเสาวนีย์ให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของป่าไม้ และแหล่งน้ำ เพื่อปกป้องรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 นับเป็นวาระมหามงคลที่ปวงพสกนิกรชาวไทยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จะได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ และสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการปันสุขสร้างรอยยิ้มครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2.สร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานและองค์กร
3.ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม