เมื่อวันพุธที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพังโคน โดยนายศราวุฒิ ตุพิมาย ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขา และพนักงานบริษัท ได้เข้าร่วมกิจกรรมการมอบน้ำดื่มให้กับศูนย์ราชการอำเภอพังโคน ในงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีท่านกำนันเป็นผู้รับมอบ

โกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ นอกจากได้ร่วมมอบน้ำดื่มแล้ว ยังได้ร่วมเสริมความสิริมงคลด้วยการทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ทั้งหมด 9 รูป สร้างรอยยิ้มและความเป็นสิริมงคลอีกด้วย โดยการร่วมกิจกรรมปันสุขสร้างรอยยิ้มครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำชุมชน และประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ให้แก่บริษัท