เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2565 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ได้ให้การสนับสนุนแอร์จำนวน 5 เครื่อง และตู้แช่ จำนวน 1 ตู้ ให้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเกษฎาพัฒน์ จอมคำสิงห์รองผู้อำนวยการบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พร้อมพนักงานเป็นตัวแทนบริษัทในการมอบและมีนายชัยณรงค์ มะเดื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนในการรับมอบ

โดยโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ พนักงานและผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

2.ใช้ในการเป็นสื่อการสอนให้กับแรงงานที่มาอบรม

3.ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม