เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565 โครงการปันสุขสร้างรอยยิ้มของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง นำโดยนางสาว จิตติมา ทองดีเพ็ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และพนักงานบริษัท ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โลตัสสาขาพัทลุง

โกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ เป็นทานบริจาคที่สร้างกุศลอย่างหนึ่ง และเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการให้ทานบริจาคโลหิต และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย เป็นการสำรองโลหิตให้เพียงพอสำหรับผู้ป่วย ที่ต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัด ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ หรือผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวกับโลหิต โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก