เนื่องด้วยภาวะวิกฤตโควิด 19 ส่งผลให้เกษตรกรชาวไทยประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นปัญหานี้ โครงการปันสุขสร้างรอยยิ้ม จึงได้สนับสนุนเกษตกรไทย สู้ภัยโควิด 19 โดยมีการจัด “พื้นที่ปันสุข ลำใย หวานๆ” ปลอดสาร ราคาถูกเกรด A ส่งตรงจากลำพูน เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ได้เริ่มวางจำหน่าย 5 สาขา ได้แก่ สาขาร้อยเอ็ด สาขามหาสารคาม สาขาบ้านไผ่ สาขาพยัคฆภูมิพิสัย และสาขากาฬสินธุ์