เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์
นำทีมโดย รองผู้อำนวยการปลีก2 พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ ได้เข้ามอบสิ่งของต่างๆพร้อมอุปกรณ์อาทิเช่น ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ รวมมูลค่า 39,390 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านแสลงโทน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นประโยชน์และเป็นการเรียนรู้ของทางโรงเรียน