เมื่อวันอังคาร ที่ 14 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี
นำทีมโดย นายอรรถพล โสมานันท์ รองผู้อำนวยการสาขา บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาจันทบุรี พร้อมพนักงานได้เป็นตัวแทนบริษัท ร่วมบริจาคสินค้า ให้แก่วัดสะพานเลือก ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ซึ่งมีเจ้าอาวาสวัดเป็นผู้รับมอบถวายสินค้าที่ทางบริษัทฯ บริจาคในครั้งนี้

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ใช้ในงานกิจกรรมต่างๆ ภายในวัดในการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
2. ธำนุบำรุง ก่อสร้าง ต่อเติมบูรณะ ดำรงซึ่งพระพุทธศาสนา
3. ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม