บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก ได้มอบอุปกรณ์และเครื่องมือการเกษตร เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนให้นักศึกษา ในโครงการโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม ให้แก่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก