เนื่องจากภาวะวิกฤตโควิด 19 (Covid-19) ส่งผลให้เกษตรกรชาวไทยประสบปัญหาในการค้าขาย จึงได้มีการจัด “พื้นที่ปันสุข” จำหน่ายข้าวโพดหวาน ราคาถูก ปริมาณ 10 กก. ถุงละ 75 บาท (สินค้ามีจำนวนจำกัด) ในช่วงวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

โดยมีสาขาที่ร่วมรายการได้แก่ สาขาชลบุรี, สาขาระยอง, สาขานครนายก, สาขาสมุทรสงคราม, สาขานครปฐม, สาขาราชบุรี, สาขากระทุ่มแบน, สาขาศาลายา, สาขาไทรน้อย, สาขาปทุมธานี, สาขาอยุธยา, สาขาอ่างทอง, สาขาสิงห์บุรี, สาขาชัยนาท, สาขานครสวรรค และสาขาลพบุรี

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเกษตกรชาวไทยให้ยั่งยืน