เก็บตกบรรยากาศ “พื้นที่ปันสุข” จำหน่ายข้าวโพดหวาน โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และสถานที่ในร่ม
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

โกลบอลเฮ้าส์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเกษตกรชาวไทยให้ยั่งยืน