เมื่อวันอังคาร ที 11 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่ นำโดยรองผู้อำนวยการสาขาแพร่ พร้อมพนักงานได้เป็นตัวแทนบริษัทฯส่งมอบชั้นโชว์กระเบื้อง จำนวน 30 ชุด ให้กับโรงเรียนบ้านพระหลวง ตําบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดเรียงหนังสือ ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับทางสถานศึกษา รวมถึงตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม