เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาเพชรบูรณ์ มอบน้ำดื่มจำนวน 50 แพ๊ค ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 ให้กับกู้ภัยเทศบาลนางั่ว เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์