เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสตูล กับกิจกรรมปันสุขสร้างรอยยิ้ม นำโดยคุณสุวรรณา นาพนัง ผู้อำนวยการสาขาและพนักงานบริษัท ร่วมมอบน้ำดื่ม ขนาด 600 มล. จำนวน 1,260 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลสนาม (ท่าแพ) รับมอบโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เพื่อให้โรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19