บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนเกษตรไทย ตลาดดอนแขวน สู้ภัยโควิด 19 (Covid -19) โดยมีการจัดพื้นที่ปันสุขสร้างรอยยิ้ม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 มีการจำหน่ายข้าวโพดหวาน ปลอดสาร ราคาถูก เพื่อช่วยเหลือเกษตกรไทย ที่โกลบอลเฮ้าส์ ทั้งหมด 4 สาขา ดังนี้ 1.สาขาร้อยเอ็ด 2.สาขานางรอง 3.สาขาสุรินทร์ และ 4.สาขาบุรีรัมย์